1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3. Zuidwest-Nederland

Zuidwest-Nederland

Het MIRT-gebied Zuidwest-Nederland bestaat uit de (voormalige MIRT-) gebieden Zuidvleugel en Zuidwestelijke Delta. Voor het gebied Zuidwest-Nederland wordt met ingang van 2015 een gezamenlijk Bestuurlijk Overleg MIRT gehouden, maar aangezien er nog geen gezamenlijke Gebiedsagenda opgesteld is en er nog geen afspraken gemaakt zijn, zijn in dit MIRT Overzicht de oude gebieden en bijbehorende teksten opgenomen.