1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3. Zuid-Nederland

Zuid-Nederland

Het MIRT-gebied Zuid-Nederland bestaat uit de (voormalige MIRT-) gebieden Brabant en Limburg. Voor het gebied Zuid-Nederland wordt met ingang van 2015 een gezamenlijk Bestuurlijk Overleg MIRT gehouden, maar aangezien er nog geen gezamenlijke Gebiedsagenda opgesteld is en er nog geen afspraken gemaakt zijn, zijn in dit MIRT Overzicht de oude gebieden opgenomen.