1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Zuid-Nederland
  4.   Brabant
  5. Visie

Visie

Het gebied Brabant omvat de provincie Noord-Brabant. Het is een belangrijke motor voor de Nederlandse (kennis)economie. Brabant – en in het bijzonder de Brainportregio Eindhoven – doet het goed in Europees verband. Dat resulteert o.a. in de hoge ranking op de lijst van de ‘meest innovatieve regio’s’ in de EU en in het geval van de Brainport Regio Eindhoven zelfs van de wereld. Dat Brabant een dergelijke sterke positie heeft verworven, is onder meer te danken aan de centrale ligging tussen de stedelijke regio’s van de Randstad, de Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied. Een goede verbinding van Brabant met deze gebieden is van belang om deze gunstige geografische positie te kunnen benutten. Bovendien maakt de vestiging van een combinatie van onderzoeks- en kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en hoogwaardige maakindustrie met bedrijven als ASML, Philips, Heineken, NXP, Paccar/DAF, VDL, Shell, SABIC, Cargill, Bosch Transmission Technology, Fuji Brabant sterk. Ook kent Brabant een sterke industriële structuur van midden- en kleinbedrijf. Het is niet vanzelfsprekend dat Brabant deze positie als innovatieve regio kan vasthouden. Het blijven inzetten van Rijk en regio op zowel de internationale positie als de concurrentiekracht is noodzakelijk. Brabant wil zich verder ontwikkelen als duurzame, op Europees niveau concurrerende top kennis- en innovatieregio, met een diversiteit aan florerende economische clusters. Daarbij staan met name de ontwikkelingskansen centraal van de topsectoren High Tech Systemen en Materialen, Life Sciences & Health, Logistiek, Chemie, Agro & Food en Creatieve Industrie.

Door de fijnmazige vervlechting van stad en ommeland (Brabant Mozaïek) heeft Brabant een aantrekkelijk vestigings-, woon- en leefmilieu. Echter, vergeleken met andere Europe regio’s is de agglomeratiekracht beperkt. Om dit te verbeteren wordt ingezet op het ontwikkelen en verbinden van economische toplocaties, hoogstedelijke zones en (multimodale) knooppunten en het verder verbeteren van de fysieke en/of functionele verbindingen met andere stedelijke regio’s (netwerkkracht).