1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen


 1. Besluit beheer Haringvlietsluizen

  Onderwerp: Zoetwater | Ministerie: IenM

 2. Capaciteit Volkeraksluizen

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 3. Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen in de Rijn-Scheldeverbinding

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 4. Dijkversterking en Herstel steenbekleding Oosterschelde en Westerschelde

  Onderwerp: Waterveiligheid | Ministerie: IenM

 5. Natuurcompensatieproject Perkpolder

  Onderwerp: Waterkwaliteit | Ministerie: EZ, IenM

 6. Nieuwe Sluis Terneuzen

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 7. Optimale lange termijn veiligheidsstrategie voor de Oosterschelde

  Onderwerp: Overig | Ministerie: IenM

 8. Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

  Onderwerp: Waterkwaliteit | Ministerie: IenM

 9. Sloelijn + Geluidsmaatregelen Zeeuwse Lijn

  Onderwerp: Spoorwegen goederenvervoer | Ministerie: IenM