1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen


 1. A6/A7 Knooppunt Joure

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 2. A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 3. Acceptatie en kansen ruimtelijke inpassing van nieuwe energiesystemen

  Onderwerp: Overig | Ministerie: IenM

 4. Anders Benutten

  Onderwerp: Overig | Ministerie: IenM

 5. Concurrentiekracht Noord-Nederland

  Onderwerp: Overig | Ministerie: IenM

 6. Economie en Ecologie Eems-Dollard in balans

  Onderwerp: Overig | Ministerie: IenM

 7. Legger Vlieland en Terschelling

  Onderwerp: Waterveiligheid | Ministerie: IenM

 8. N31 Harlingen (Traverse Harlingen)

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 9. Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn

  Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur | Ministerie: IenM

 10. Sporendriehoek Noord-Nederland

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM