1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen


 1. Aanleg ATB-Vv A2 corridor en Brabantroute

  Onderwerp: Spoorwegen goederenvervoer, Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 2. AKI-plan en Veiligheidsknelpunten

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 3. Aslastenclusters I, II, III

  Onderwerp: Spoorwegen goederenvervoer | Ministerie: IenM

 4. Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

  Onderwerp: Integrale gebiedsopgaven | Ministerie: IenM

 5. Cameratoezicht op stations

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 6. ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 7. European Rail Traffic Management System (ERTMS)

  Onderwerp: Spoorwegen goederenvervoer, Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 8. Fietsparkeren bij stations

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 9. Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn)

  Onderwerp: Spoorwegen goederenvervoer | Ministerie: IenM

 10. Greenports en de samenwerking met mainports

  Onderwerp: Overig | Ministerie: IenM