1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen


 1. Den Haag CS, perronsporen 11 en 12

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 2. Dijkversterking en Herstel steenbekleding Oosterschelde en Westerschelde

  Onderwerp: Waterveiligheid | Ministerie: IenM

 3. Economie en Ecologie Eems-Dollard in balans

  Onderwerp: Overig | Ministerie: IenM

 4. ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 5. European Rail Traffic Management System (ERTMS)

  Onderwerp: Spoorwegen goederenvervoer, Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 6. Fietsparkeren bij stations

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 7. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

  Onderwerp: Waterveiligheid | Ministerie: IenM

 8. Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV)

  Onderwerp: Spoorwegen goederenvervoer | Ministerie: IenM

 9. Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn)

  Onderwerp: Spoorwegen goederenvervoer | Ministerie: IenM

 10. Greenports en de samenwerking met mainports

  Onderwerp: Overig | Ministerie: IenM