1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen


 1. Rijksvastgoed Lelystad

  Onderwerp: Overig | Ministerie: IenM

 2. Stedelijke Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

  Onderwerp: Overig | Ministerie: IenM

 3. Utrecht Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject, VINEX)

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 4. Utrecht, tram naar de Uithof

  Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur | Ministerie: IenM

 5. Vaarweg IJsselmeer-Meppel

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 6. Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 7. Vleuten-Geldermalsen (inclusief Randstadspoor, fase 1)

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 8. Zeetoegang IJmond

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 9. Zuidasdok

  Onderwerp: Hoofdwegen, Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM