1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen


 1. Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten tweede fase Herstelplan Spoor

  Onderwerp: Spoorwegen | Ministerie: IenM

 2. Quick Wins Binnenhavens

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 3. Ruimte voor de Rivier

  Onderwerp: Waterveiligheid | Ministerie: IenM

 4. Subsidieprogramma ZeehavenInnovatieProject voor duurzaamheid (ZIP)

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 5. Toegankelijkheid Spoor

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 6. Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Onderwerp: Waterveiligheid | Ministerie: IenM

 7. Uitvoeringsprogramma Geluid Emplacementen (UPGE)

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 8. Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

  Onderwerp: Waterkwaliteit | Ministerie: IenM

 9. Walradarsystemen

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 10. ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM