1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen


 1. Sterke regio’s: Oost-Nederland

  Onderwerp: Integrale gebiedsopgaven | Ministerie: EZ

 2. Toekomstvisie Waal

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 3. Traject Oost

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 4. Twentekanalen, verruiming (fase 2)

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 5. Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 6. Zwolle-Herfte

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM