1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen


 1. Lichteren Buitenhaven IJmuiden

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 2. Markermeer-IJmeer

  Onderwerp: Waterkwaliteit | Ministerie: EZ, IenM

 3. N50 Ens-Emmeloord

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 4. Noord-Zuidlijn

  Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur | Ministerie: IenM

 5. Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 6. Ombouw Amstelveenlijn (hoogwaardige tramverbinding)

  Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur | Ministerie: IenM

 7. Organisch Bouwen

  Onderwerp: Overig | Ministerie: BZK

 8. OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 9. Pilot Meerlaagsveiligheid Marken

  Onderwerp: Waterveiligheid | Ministerie: IenM

 10. Regionet, fase 1

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM