1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen


 1. Nadere uitwerking rivierengebied (NURG)

  Onderwerp: Waterveiligheid | Ministerie: EZ, IenM

 2. Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

  Onderwerp: Spoorwegen goederenvervoer | Ministerie: IenM

 3. PAGE risicoreductie

  Onderwerp: Spoorwegen goederenvervoer | Ministerie: IenM

 4. Programma Beter Benutten

  Onderwerp: Multimodaal | Ministerie: IenM

 5. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Onderwerp: Spoorwegen goederenvervoer, Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 6. Programma Kleine Functiewijzigingen

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 7. Programma Vervanging & Renovatie - hoofdvaarwegen

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 8. Programma Vervanging & Renovatie – hoofdwegen

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 9. Programma Vervanging & Renovatie-hoofdwatersysteem

  Onderwerp: Waterveiligheid, Zoetwatervoorzieningen | Ministerie: IenM

 10. Project Reistijdverbetering

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM