1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen


 1. Toegankelijkheid Spoor

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 2. Toekomstvisie Waal

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 3. Traject Oost

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 4. Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Onderwerp: Waterveiligheid | Ministerie: IenM

 5. Twentekanalen, verruiming (fase 2)

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 6. Uitvoeringsprogramma Geluid Emplacementen (UPGE)

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 7. Utrecht Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject, VINEX)

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 8. Utrecht, tram naar de Uithof

  Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur | Ministerie: IenM

 9. Vaarweg IJsselmeer-Meppel

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 10. Vaarweg Lemmer-Delfzijl, fase 1

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM