1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen


 1. Sloelijn + Geluidsmaatregelen Zeeuwse Lijn

  Onderwerp: Spoorwegen goederenvervoer | Ministerie: IenM

 2. Spooraansluitingen Tweede Maasvlakte

  Onderwerp: Spoorwegen goederenvervoer | Ministerie: IenM

 3. Sporendriehoek Noord-Nederland

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 4. Stadshavens Rotterdam, fase 1

  Onderwerp: Integrale gebiedsopgaven | Ministerie: IenM

 5. Stedelijke Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

  Onderwerp: Overig | Ministerie: IenM

 6. Sterke regio’s: Brabant

  Onderwerp: Integrale gebiedsopgaven | Ministerie: EZ

 7. Sterke regio’s: Oost-Nederland

  Onderwerp: Integrale gebiedsopgaven | Ministerie: EZ

 8. Sterke regio’s: Zuidvleugel

  Onderwerp: Integrale gebiedsopgaven | Ministerie: EZ

 9. Stimuleren verstedelijking Zuidelijke Randstad

  Onderwerp: Overig | Ministerie: BZK

 10. Subsidieprogramma ZeehavenInnovatieProject voor duurzaamheid (ZIP)

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM