1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen


 1. Randstadrail, fase 1

  Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur | Ministerie: IenM

 2. Regionet, fase 1

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 3. Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn

  Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur | Ministerie: IenM

 4. Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

  Onderwerp: Waterkwaliteit | Ministerie: IenM

 5. Rijksvastgoed Lelystad

  Onderwerp: Overig | Ministerie: IenM

 6. RijnlandRoute

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 7. Rijswijk-Schiedam (inclusief spoorcorridor Delft)

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 8. Rotterdamsebaan

  Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur | Ministerie: IenM

 9. Ruimte voor de Rivier

  Onderwerp: Waterveiligheid | Ministerie: IenM

 10. Ruimtelijk mobiliteitspakket Maastricht-Noord

  Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur | Ministerie: IenM