1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen


 1. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Onderwerp: Spoorwegen goederenvervoer, Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 2. Programma Kleine Functiewijzigingen

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 3. Programma Vervanging & Renovatie - hoofdvaarwegen

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 4. Programma Vervanging & Renovatie – hoofdwegen

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 5. Programma Vervanging & Renovatie-hoofdwatersysteem

  Onderwerp: Waterveiligheid, Zoetwatervoorzieningen | Ministerie: IenM

 6. Project Mainportontwikkeling Rotterdam

  Onderwerp: Groot project | Ministerie: IenM

 7. Project Reistijdverbetering

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM

 8. Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten tweede fase Herstelplan Spoor

  Onderwerp: Spoorwegen | Ministerie: IenM

 9. Quick Wins Binnenhavens

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 10. Quickscan Decentraal Spoor: Oost-Nederland

  Onderwerp: Spoorwegen personenvervoer | Ministerie: IenM