1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen


 1. Legger Vlieland en Terschelling

  Onderwerp: Waterveiligheid | Ministerie: IenM

 2. Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 3. Lichteren Buitenhaven IJmuiden

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 4. Maasroute, modernisering fase 2

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

 5. Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 6. Markermeer-IJmeer

  Onderwerp: Waterkwaliteit | Ministerie: EZ, IenM

 7. Meer Veilig 3

  Onderwerp: Hoofdwegen, Verkeersveiligheid | Ministerie: IenM

 8. Meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG)

  Onderwerp: Hoofdwegen, Spoorwegen | Ministerie: IenM

 9. Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

  Onderwerp: Natuur | Ministerie: IenM

 10. Meerlaagsveiligheid Dordrecht

  Onderwerp: Overig | Ministerie: IenM