1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Aanleg ATB-Vv A2 corridor en Brabantroute

Aanleg ATB-Vv A2 corridor en Brabantroute

GebiedNationaal
OnderwerpSpoorwegen goederenvervoer
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

Eén van de maatregelen om de railveiligheid te verbeteren is de aanpak van zogenaamde rood-sein-passages (stoptonend sein passages ofwel “STS-passages”). Door de implementatie van het systeem Automatische TreinBeïnvloeding Verbeterde versie (ATB-Vv) bij seinen worden zowel de kans op STS-passages als de daaraan verbonden risico’s, als zo’n STS-passage toch plaatsvindt, gereduceerd. Eind 2014 waren circa 2.500 seinen hiermee uitgerust. Op 25 november 2014 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd over haar voornemen om, in aanvulling hierop, 400 extra seinen hiermee uit te rusten (kamerstuk 29893, nr. 177). Deze zullen worden aangelegd op de twee corridors waar in de komende jaren de intensiteit van het treinverkeer het sterkst zal toenemen. De bijdrage aan de railveiligheid zal hier naar verwachting het grootst zijn.

Oplossing

Circa 400 seinen worden uitgerust met een ATB-Vv-installatie. Het betreft seinen op de volgende corridors:

  • De zogenaamde “A2-corridor” tussen Alkmaar en Maastricht. Op een deel van deze corridor zal naar verwachting al vanaf 2017 een intensievere treindienst plaatsvinden in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).
  • De zogenaamde “Brabantroute” tussen Kijfhoek en de Duitse grens bij Venlo. Ook dit is één van de PHS-corridors. Bovendien zal het goederenverkeer op dit traject in de komende jaren toenemen als gevolg van de aanleg van het derde spoor langs de Betuweroute van Zevenaar/Emmerich tot Oberhausen. Hierdoor zal de spoorcapaciteit van de grensovergang bij Zevenaar beperkt worden en, als gevolg daarvan, meer goederenverkeer gebruik gaan maken van de grensovergang bij Venlo en de Brabantroute.

Planning

  • 2014: projectbesluit
  • 2015: opdrachtverlening aan ProRail en start aanbesteding 
  • 2016: start aanleg 
  • 2017: afsluiting project

Financiën

€ 19 mln. Artikel IF 13.03.01.

Politiek/bestuurlijk

2014: Tweede Kamer door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu geïnformeerd over voornemen om 400 extra seinen met ATB-Vv uit te rusten.

Uitvoering

Aanbesteding zal op basis van Design & Construct plaatsvinden.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen              
*
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2016: project is nieuw toegevoegd aan het MIRT.