1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Bruggen over de Twentekanalen

Bruggen over de Twentekanalen

GebiedOost-Nederland
OnderwerpOverig
MinisterieIenM
FaseOnderzoek

Aanleiding en doel

In juni 2013 heeft het Rijk de regionale wegbeheerders geïnformeerd dat een deel van de bruggen over de Twentekanalen, die rond de jaren 1950 zijn gebouwd, onvoldoende draagkracht hebben om het huidige zwaar verkeer te kunnen faciliteren. De regionale wegbeheerders is gevraagd om passende maatregelen te treffen om de functionaliteit van de brug en het gebruik van de brug met elkaar in overeenstemming te brengen. Een beperking op de bruggen leidt er echter toe dat zwaar verkeer over alternatieve routes moet rijden, en daarmee extra kilometers moet maken en langer onderweg is. Daarnaast zijn er ook negatieve consequenties voor de omgeving, waaronder de verkeersveiligheid in dorpskernen. Rijk en regio zijn samen een MIRT Onderzoek gestart naar de mogelijke consequenties en de oplossingen voor de problemen die ontstaan.

Planning

In 2015 is een overeenkomst gesloten om enkele bruggen te versterken. Realisatie is voorzien vanaf 2015.

Betrokkenen

Ministerie IenM, provincie Overijssel, gemeente Hof van Twente en gemeente Lochem. Het regionale bedrijfsleven en landbouwbedrijven zijn betrokken in een klankbordgroep.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen          
*
   
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2014: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.