1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Acceptatie en kansen ruimtelijke inpassing van nieuwe energiesystemen

Acceptatie en kansen ruimtelijke inpassing van nieuwe energiesystemen

GebiedNoord-Nederland
OnderwerpOverig
MinisterieIenM
FaseOnderzoek

Aanleiding en doel

Met het SER Energieakkoord uit 2014 zet Nederland in op een versnelling in de transitie naar een meer duurzame energiehuishouding. Een breed scala van duurzame energiebronnen dient een groeiend aandeel in de energievoorziening te krijgen. Net als bij conventionele energiebronnen, neemt ook hernieuwbare energie ruimte in en is het van invloed op het landschap. De grootschalige invoering van hernieuwbare energie stuit op bezwaren. Geen of beperkte acceptatie leidt tot vertraging in de uitvoering van de energietransitie agenda. Daarom is onderzoek nodig naar de vraag hoe een zo maximaal mogelijk acceptatie kan worden verkregen van stakeholders in gebieden waarin (grootschalige) duurzame energieprojecten zijn gepland. Passend bij het ‘Living Lab’- gedachtegoed worden pilots (o.b.v. concrete initiatieven van stakeholders) ingepast in het onderzoek.

Planning

Het MIRT Onderzoek is opgebouwd uit vier fasen en mijlpalen:
2015: fase 1, kwartier maken (circa 3 – 6 maanden)
2016: fase 2, probleem- en kansenanalyse (circa 9 – 12 maanden)
2017: fase 3, oplossingsrichtingen (circa 6 maanden)
2017: fase 4, besluitvorming (circa 3 maanden)

Betrokkenen

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gezamenlijk opdrachtgever. Het onderzoek wordt getrokken door de provincie Groningen en wordt naast de overige provincies en de beide departementen ondersteund door de Energy Academy Europe.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen              
*
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2016: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.