1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Bereikbaarheid oostkant Amsterdam

Bereikbaarheid oostkant Amsterdam

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpOverig
MinisterieIenM
FaseOnderzoek

Aanleiding en doel

Uit de Nationale Mobiliteits- en Capaciteitsanalyse (NMCA) is gebleken dat op termijn een bereikbaarheidsknelpunt optreedt op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort (tussen knooppunt Muiden en knooppunt Hoevelaken). Na afloop van de bestuurlijke overleggen MIRT (BO MIRT) 2013 heeft de minister van IenM de Tweede Kamer laten weten naar onder meer dit knelpunt een nieuw MIRT Onderzoek te starten. Dit MIRT Onderzoek werkt volgens de nieuwe aanpak van bereikbaarheidsopgaven: de bereikbaarheidsopgave wordt bekeken in samenhang met andere ruimtelijk-economische vraagstukken in het gebied. Vanuit verschillende ruimtelijke schaalniveaus, belangen en ambities wordt onderzocht welke samenhang is aan te brengen tussen bereikbaarheid en andere opgaven die in het gebied van belang zijn.

Planning

Najaar 2014:     Start van de kwartiermakersfase voor het MIRT Onderzoek oostkant Amsterdam.
Najaar 2015:     Afronding kwartiermakersfase met conclusie over onlosmakelijke samenhang tussen de opgaven op het gebied van bereikbaarheid, economie en landschap – natuur – water. Formulering van de vraagstukken rondom deze opgaven. Besluit over vervolg MIRT Onderzoek.

Betrokkenen

Alle relevante partijen in de regio - overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, jongeren en belangengroepen – worden betrokken bij dit MIRT Onderzoek. Hun betrokkenheid levert inhoudelijke en procesmatige meerwaarde op voor het MIRT Onderzoek.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen            
*
 
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2015: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.