1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Adaptatiestrategie waterveiligheid buitendijks

Adaptatiestrategie waterveiligheid buitendijks

GebiedZuidvleugel
OnderwerpOverig
MinisterieIenM
FaseOnderzoek

Aanleiding en doel

In Rijnmond-Drechtsteden zijn vier buitendijkse gebieden geïdentificeerd waar de complexiteit van de waterveiligheid groot en de kosten van oplossingen hoog zijn. In deze gebieden (Botlek, historisch havengebied Dordrecht, Noordereiland, Merwe-Vierhavens) zijn pilotprojecten opgestart gericht op de ontwikkeling van een waterveiligheidsplan –of strategie. Daarnaast worden een businesscase voor waterveiligheidsmaatregelen voor buitendijks Feijenoord, een casestudie crisisbeheersing overstroming en een onderzoek naar vergroening van rivieroevers bijdragend aan waterveiligheid (project Rivier als getijdepark) uitgevoerd.

Door verschillende projecten onder één opgave te brengen en binnen het projectenoverleg Rijnmond-Drechtsteden te bespreken worden verbindingen met andere projecten en opgaven gelegd. Alle projectteams zijn multidisciplinair en multi-stakeholder.

Op basis van de ervaringen met deze projecten, wordt door partijen een strategische adaptatieagenda buitendijks opgesteld en kan mogelijk een adaptatiestrategie worden ontwikkeld voor alle buitendijkse gebieden in de regio. De agenda en samenwerking is erop gericht kennis over buitendijkse waterveiligheid te vergroten en realisatie van maatregelen te bevorderen.

Planning

Alle deelprojecten zijn gestart en zullen in 2015 of 2016 worden afgerond. Het opstellen van een strategische agenda buitendijks wordt eind 2015 gestart en eind 2016 afgerond.

Betrokkenen

Gemeente Rotterdam coördineert dit onderzoek. Elk project heeft een trekkende partij en in alle projectteams zijn mensen van meerdere disciplines en organisaties vertegenwoordigd.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen              
*
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2016: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.