1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Rijnkanaal Zuid

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Rijnkanaal Zuid

GebiedOost-Nederland
OnderwerpHoofdvaarwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

Een tekort aan ligplaatsen op het zuidelijk deel van het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Tiel. Dit bemoeilijkt een goede logistieke planning voor de binnenvaartondernemer in verband met de wet- en regelgeving voor vaar- en rusttijden. Daarnaast vergroot de ontoereikende ligplaatscapaciteit de kans op onveilig vaargedrag.

Oplossing

De ligplaatscapaciteit wordt verbeterd door aanleg van drie extra meerpalen met eenvoudige afloopvoorzieningen, ten noordwesten van de Prins Bernardsluis. Hierdoor komen er ligplaatsen voor maximaal zes schepen van de grootste klasse beschikbaar. Daarnaast wordt beoogd een gebied aan te wijzen, waar schepen met behulp van spudpalen plaats kunnen nemen. Verwacht wordt dat hierdoor extra ligplaatsruimte ontstaat voor nog twee tot vier schepen, afhankelijk van de afmeting en ligging van de schepen. Verder wordt met beheersmaatregelen de bezetting van de ligplaatscapaciteit tussen Utrecht en Tiel geoptimaliseerd.

Planning

2015: start realisatie
2015: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 2 mln. Artikel IF 15.03.01 (onderdeel van het amendement ligplaatsen).

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase            
*
 
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2015: dit project maakt deel uit van Toekomstvisie Waal en is overgegaan naar de realisatiefase door aanwending van budget uit het Amendement Ligplaatsen (nr. 10, 33 000 A, vergaderjaar 2011-2012).