1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A7/A8 Purmerend-Zaandam-Coenplein

A7/A8 Purmerend-Zaandam-Coenplein

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

Door openstelling van het volledig systeem van de Coentunnels en Westrandweg in 2014 worden de bestaande files op dat traject grotendeels opgelost. Op het traject Purmerend-Coenplein blijven echter een aantal knelpunten over, die naar verwachting zwaarder worden door de verkeersaantrekkende werking van de tweede Coentunnel en Westrandweg.

Oplossing

Het realiseren van extra capaciteit (spitsstroken met bijbehorende aanvullende maatregelen) op de A7 en de A8 tussen Purmerend en de aansluiting Zaanstad-Zuid, zullen er toe leiden dat de filevorming in de ochtendspits en avondspits wordt verminderd en het verkeer beter zal doorstromen.

Planning

2015: Tracébesluit
2015: start realisatie
2015: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 21 mln. Artikel IF 12.03.01.

Politiek/bestuurlijk

De maatregelen op de A7/A8 maken deel uit van het pakket aan Beter Benutten-maatregelen voor de regio Amsterdam.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van het knelpunt 20 uit de File Top 50.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen          
*
   
MIRT Fase              
*
Opgave                
Oplossing            
*
 
Planning              
*
Financiën            
*
*
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2014: dit project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2015: scope en budget zijn aangepast omdat een deel van de oorspronkelijke maatregelen binnen de termijn van Beter Benutten verkeerskundig niet noodzakelijk of realiseerbaar zijn. Naar aanleiding van extra aandacht voor verkeersveiligheid en afronding akoestisch onderzoek is de planning herijkt.

2016: het project is overgegaan naar de realisatiefase. Budget is aangepast naar de actuele raming en de realisatie verloopt voorspoedig wat tot nog tot openstelling in 2015 leidt.