1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De groei van het autoverkeer leidt nu reeds tot doorstromingsproblemen op het wegvak Bunschoten – Knooppunt Hoevelaken. Dit zal na uitvoering van het project A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-aansluiting Bunschoten-Spakenburg (zie betreffende projectblad) verergeren.

Oplossing

De aanleg van een derde rijstrook op de A1 tussen de aansluiting Bunschoten-Spakenburg en het knooppunt Hoevelaken, vooruitlopend op de definitieve oplossing (4 rijstroken) welke in het kader van het project A28/A1 knooppunt Hoevelaken (zie betreffende projectblad) wordt gerealiseerd.

Planning

2014: Tracébesluit
2015: openstelling

Financiën

Het taakstellend budget bedraagt € 24 mln. Artikel IF 12.03.01.

Politiek/bestuurlijk

Dit project maakt deel uit van het Beter Benutten Pakket voor de regio Midden Nederland.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 3 en 50 uit de File Top 50.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen          
*
   
MIRT Fase            
*
 
Opgave                
Oplossing                
Planning            
*
*
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2014: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2015: het project is overgegaan naar de realisatiefase en de planning is geactualiseerd op basis van de vastgestelde scope (permanente 3e rijstrook).

2016: het project verloopt voorspoedig. Openstelling is vervroegd en wordt i.p.v. 2016 in 2015 voorzien.