1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. European Rail Traffic Management System (ERTMS)

European Rail Traffic Management System (ERTMS)

GebiedNationaal
OnderwerpSpoorwegen goederenvervoer
MinisterieIenM
FasePlanuitwerking

Opgave

European Rail Traffic Management Systems (ERTMS) is de nieuwe Europese standaard voor treinbeveiliging met als primair doel het verbeteren van de veiligheid en de interoperabiliteit en voordelen op het gebied van capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid. Daarmee brengt ERTMS ook de ambities van de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) dichterbij.

Oplossing

Het voorkeursscenario houdt in dat ERTMS met beproefde technologie van ERTMS Level 2 in de periode tot en met 2028 wordt ingevoerd op de Europese verplichte Europese Trans European Network (TEN)-corridors voor 2020 en 2030, de OV-Schiphol Amsterdam Almere (OV-SAAL)-corridor in 2023 en zoveel mogelijk andere drukke corridors. In 2022 is ERTMS bovendien ingebouwd in al het bestaande materieel dat rijdt op het Nederlandse spoor. Reizigers en verladers moeten vooral profiteren van de voordelen en idealiter niets van de overgang merken. Een gedetailleerdere beschrijving van de oplossing is beschreven in het Voorkeursbesluit.

Planning

Vanaf 2016: gefaseerde invoering

Financiën

Taakstellend budget: € 2,57 mld. Artikel IF 17.07.

Politiek/bestuurlijk

Na het rapport van de Tijdelijke commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (Cie Kuiken, 2012) en het principebesluit van het kabinet Rutte I tot invoering van ERTMS, heeft de Kamer in februari 2013 de zogenaamde startbeslissing genomen, waarmee de initiatieffase werd afgerond en de verkenningsfase startte. Die fase is met de Voorkeursbeslissing ERTMS van het kabinet op 11 april 2014 afgesloten. In de nu gestarte Planuitwerkingsfase worden verschillende onderzoeken uitgevoerd en producten opgesteld om in 2016 (een) projectbeslissing(en) te kunnen nemen. Gedurende de planuitwerking wordt gefaseerd via getrechterde besluitvorming toegewerkt naar een projectbeslissing in 2016, conform de werkwijze van het MIRT en het daarbij behorende gedachtegoed van de commissie Elverding.

Betrokkenen

Het Rijk is initiatiefnemer en er wordt nauw samengewerkt met Prorail en NS in de planuitwerkingsfase. De overige vervoerders en stakeholders zullen eveneens betrokken worden.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen            
*
 
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën            
*
 
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2015: het project is overgegaan van de verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase.