1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum

GebiedNationaal
OnderwerpSpoorwegen personenvervoer
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

In het kader van het MIRT-project Integrale spooruitbreiding Amsterdam- Utrecht is op dit traject het treinbeveiligingssysteem ERTMS aangelegd naast het treinbeveiligingssysteem ATB. Ten behoeve van het programma ERTMS werd tot en met maart 2015 een pilot op het traject Amsterdam-Utrecht uitgevoerd. Deze pilot diende o.a. om inzicht te krijgen in zaken als de ombouw van treinen naar ERTMS, de toelating op het landelijk net, de opleiding van rijdend personeel, de wijze waarop personeel omgaat met duale systemen in de cabine, de impact op capaciteit op het baanvak en de storingsorganisatie. Momenteel wordt een ERTMS Academy opgericht zodat de opgedane ervaringen beschikbaar worden gesteld voor de brede spoorsector.

Oplossing

Voor de pilot reden van ERTMS voorziene treinen over het traject Amsterdam-Utrecht, zoals verschillende goederenlocomotieven, ICE’s en NS-materieel. De praktijkervaring en expertise op het gebied van ERTMS die hiermee wordt opgedaan zal gebruikt worden bij de gefaseerde invoering van ERTMS, conform de Voorkeursbeslissing ERTMS.

Planning

2012: start realisatie
2015: oplevering

Financiën

Taakstellend budget: € 9 mln. Artikel IF 13.03.01.

Politiek/bestuurlijk

Amendement Slob c.s. (TK 32 500 A, nr. 65) en motie Anker/Mastwijk (TK 32 351, nr. 8).

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen      
*
       
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning          
*
*
*
Financiën              
*
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2012: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2014: bij Voorjaarsnota 2013 is het projectbudget verlaagd met € 5,2 mln. Daarnaast is € 2,5 mln overgeboekt naar HXII voor onderzoek in het kader van Railmap ERTMS

2015: bij Najaarsnota 2013/ Voorjaarsnota 2014 is in totaal € 11 mln overgeboekt voor uitgaven in het kader van de Railmap ERTMS die op HXII verantwoord worden.

2016: bij Voorjaarsnota 2015 is het projectbudget verlaagd met € 10,6 mln.