1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Capaciteit Volkeraksluizen

Capaciteit Volkeraksluizen

GebiedZuidwestelijke Delta
OnderwerpHoofdvaarwegen
MinisterieIenM
FasePlanuitwerking

Opgave

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn de Volkeraksluizen aangemerkt als potentieel capaciteitsknelpunt voor de scheepvaart. De Volkeraksluizen zijn het drukste en grootste sluizencomplex van Europa. Ze zijn de schakel in de hoofdtransportassen die Rotterdam met de Scheldehavens verbinden, en de Scheldehavens met het Duitse achterland. Er is geen alternatieve route op de Rijn-Schelde corridor; alle binnenvaartschepen passeren de Volkeraksluizen.

Oplossing

In april 2013 heeft de minister van IenM een voorkeursbeslissing genomen, bestaande uit:

  • Quick wins om de wachttijd op korte termijn te verminderen. Voorjaar 2013 is de planuitwerking van de quick wins gestart;
  • Monitoring van de ontwikkeling van de wachttijden;
  • Een extra scheepvaartkolk voor de beroepsvaart als dat nodig is op basis van de wachttijden (naar verwachting tussen 2020 en 2030).

Planning

2016-2017: openstelling (quick wins)
2024-2026: openstelling vierde sluiskolk, afhankelijk van de ontwikkeling van de wachttijden

Financiën

Taakstellend budget: € 155 mln (quick wins € 3 mln, artikel IF 15.03.01 en vierde sluiskolk € 152 mln, artikel IF 15.03.02).

Politiek/bestuurlijk

Bij de planuitwerking van de quick wins zal de nautische sector betrokken worden, waaronder Schuttevaer en het Havenbedrijf Rotterdam. Eind 2014 is het uitvoeringsbesluit genomen voor de quick wins.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen          
*
   
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën              
*
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2014: dit project is na de voorkeursbeslissing overgegaan van verkenning naar planuitwerking.

2016: verlaging budget met € 2 mln door lagere kosten van de quick wins. De doorlooptijd van opdrachtverlening, aanbesteding en uitvoering wordt langer ingeschat dan voorzien. Zo is de aanpassing van de bestaande bediening en besturing van de sluizen complex van aard.