1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A50 Ewijk-Valburg

A50 Ewijk-Valburg

GebiedOost-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De groei van het autoverkeer belemmert op termijn een goede verkeersafwikkeling op de A50 tussen Ewijk en Valburg.

Oplossing

Op grond van het in oktober 2005 vastgestelde standpunt op de trajectnota A50 Ewijk-Grijsoord is besloten om het traject in twee delen uit te werken. Het gedeelte Ewijk tot en met Valburg wordt verbreed naar 2x4 rijstroken (inclusief een extra Waalbrug en aanpassing van de knooppunten Ewijk-Valburg). Vanaf Valburg tot Grijsoord is de A50 verbreed naar 2x3 rijstroken als onderdeel van het benuttingsprogramma Zichtbaar, Snel en Meetbaar (ZSM) 2.

De oude Waalbrug wordt na aanleg van de extra Waalbrug binnen het programma Vervanging en Renovatie Hoofdwegen gerenoveerd.

Planning

2010: Tracébesluit
2011: start realisatie
2017: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 270 mln. Artikel IF 12.03.01.

Politiek/bestuurlijk

Toezegging: tijdens bestuurlijk overleg in november 2003 is afgesproken om het budget te reserveren voor de uitvoering van het zuidelijk gedeelte Ewijk-Valburg. Er is een convenant gesloten tussen het Rijk en Nijmegen over een extra brug over de Waal.

Uitvoering

In 2006 is een PPC uitgevoerd. De uitkomst hiervan gaf onvoldoende meerwaarde aan voor een DBFM-contract. Daarom is gekozen voor een DB contract. Tot de volledige openstelling wordt het verkeer over de nieuwe Waalbrug geleid met een 2x3 indeling, waarmee een fileknelpunt wordt voorkomen.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen    
*
         
MIRT Fase      
*
       
Opgave                
Oplossing                
Planning          
*
 
*
Financiën      
*
       
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: het TB is in maart 2010 vastgesteld.

2012: het project is overgegaan naar de realisatiefase. De projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigings- systematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 54 mln).

2014: de extra Waalbrug is in 2013 opengesteld, waardoor de capaciteit ten opzichte van de oude situatie reeds is toegenomen.

2016: de renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd en afronding voorzien in 2016. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt in 2017 verwacht.