1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

GebiedOost-Nederland
OnderwerpHoofdvaarwegen
MinisterieIenM
FasePlanuitwerking

Opgave

Het traject IJsselkop tot Zutphen is moeilijk bevaarbaar voor de beoogde klasse Va-scheepvaart. Dit bemoeilijkt tevens de toegang tot het Twentekanaal, dat juist geschikt wordt gemaakt voor deze klasse schepen.

Oplossing

In de planuitwerking wordt met name gekeken naar de mogelijkheden om de vaarbreedte van de bochten in dit traject van de IJssel aan te passen, waardoor klasse Va-schepen het traject IJsselkop-Zutphen veiliger en efficiënter kunnen bevaren.

Planning

2026-2028: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 36 mln. Artikel IF 15.03.02.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning    
*
*
 
*
   
Financiën      
*
       
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: als gevolg van capaciteitsproblemen bij Verkeer en Waterstaat is de planning verder vertraagd.

2012: op basis van de prioritering uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt dit project gefaseerd en wordt oplevering verwacht in de periode 2021-2023. De projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 7 mln).

2014: de bezuinigingen uit het Lente- en aanvullend Regeerakkoord van 2012 hebben, zoals besloten in de Voorjaarsnota 2013, tot gevolg dat de oplevering van dit project wordt vertraagd.