1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Aslastenclusters I, II, III

Aslastenclusters I, II, III

GebiedNationaal
OnderwerpSpoorwegen goederenvervoer
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

Een deel van het voor goederenvervoer per spoor relevante spoorwegnet is niet geschikt voor zware goederentreinen (met aslasten van 22,5 ton) en een maximumsnelheid van 100 km/u.

Oplossing

Het spoorwegnet wordt door middel van met name bovenbouwvernieuwingen, zoals dwarsliggers, spoorstaven, baanlichaam en aanpassingen van kunstwerken, geschikt gemaakt voor zwaardere treinen en hogere snelheden.

Planning

Tracébesluit: divers
2010: start realisatie cluster III
2014: oplevering cluster III; clusters I + II gereed

Financiën

Taakstellend budget: cluster III € 1 mln. Artikel IF 13.03.02.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning    
*
*
       
Financiën          
*
*
 
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: door clustering van werkzaamheden zal cluster III eerder worden opgeleverd.

2012: het project is later gereed doordat noodzakelijke buitendienststellingen niet tijdig verkregen zijn.

2014: bij Voorjaarsnota 2013 is projectbudget verlaagd met € 27 mln.

2015: ten behoeve van het opheffen van beperkingen op het traject Zwolle-Groningen is het resterende budget ad € 10,4 mln toegevoegd aan het project Sporendriehoek Noord Nederland.