1. Home
 2.   MIRT Overzicht 2016
 3.   MIRT-nieuws
 4. Het MIRT Overzicht 2016 is online!

Het MIRT Overzicht 2016 is online!

Nieuwsbericht | 15-09-2015

Vandaag, op Prinsjesdag, is het nieuwe MIRT Overzicht gepubliceerd. Dit jaar, evenals vorig jaar, volledig digitaal via app en website.

Vandaag, op Prinsjesdag, is het nieuwe MIRT Overzicht gepubliceerd. Dit jaar, evenals vorig jaar, volledig digitaal via app en website.

Tijdens Prinsjesdag wordt traditioneel het MIRT Overzicht (voorheen MIRT Projectenboek) als bijlage bij de begroting van IenM aangeboden aan de Tweede Kamer. Zoals eerder aangegeven wordt het MIRT Projectenboek niet meer als een gedrukt papieren boek uitgegeven, maar alleen digitaal als app voor iPad en Android tablet en via een website. Om nog sterker te benadrukken dat het MIRT meer is dan projecten en programma’s alleen, is de naam dit jaar gewijzigd in MIRT Overzicht.

De digitalisering brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee. Deze veranderingen zijn vorig jaar al doorgevoerd:

 • het door de minister ingesproken video-voorwoord;
 • de gerealiseerde projecten van de afgelopen vijf jaar op kaart en foto’s;
 • meer nadruk op het MIRT in relatie tot andere trajecten en de gebiedsagenda’s;
 • de kaarten in lagen opgebouwd.

Op basis van de app van vorig jaar zijn er, naast het behouden van bovenstaande punten, een aantal verbeteringen doorgevoerd. In het kort zijn deze aanpassingen:

 • Het hoofdstuk ‘beleidscontext’ van vorig jaar is nu veranderd in ‘het MIRT en…’, en gaat over beleidsvelden die directe relaties hebben met het MIRT. Ook de ministeries van BZK en EZ hebben hiervoor input geleverd.
 • Om de koppeling tussen het MIRT Overzicht en de Begroting van IenM verder te verbeteren, is op verzoek van de Tweede Kamer op de Projectbladen het artikel uit het Infrastructuurfonds of het Deltafonds waar het taakstellend budget van het project vermeld is, opgenomen.
 • De MIRT Onderzoeken spelen binnen het MIRT een steeds nadrukkelijker rol. Niet alleen vormen ze een logische start om opgaven vanuit de Gebiedsagenda nader te concretiseren, maar ook wordt er gekeken hoe de gedachten van Vernieuwing MIRT verder in de projecten een permanente plek kunnen krijgen. De onderzoeken hebben daarom dit jaar eigen MIRT-bladen gekregen.
 • Tot slot zijn er een aantal technische verbeteringen doorgevoerd, waardoor het nu o.a. mogelijk is op de app ook te kantelen en ‘landscape’ te gebruiken, er zijn meer kaartlagen toegevoegd, meer kaartcombinaties mogelijk en meer foto’s toegevoegd.

We hopen dat u met veel interesse het MIRT Overzicht zal bekijken. Mocht u nog opmerkingen hebben, dan kunt u dit laten weten middels het feedback-formulier.