1. Home
  2.   MIRT Overzicht 2016
  3.   MIRT-nieuws
  4. Eiland van Nijmegen feestelijk onthuld

Eiland van Nijmegen feestelijk onthuld

Ruimte voor de Rivier de Waal

Nieuwsbericht | 05-01-2016

Op 3 december is het project ‘Dijkteruglegging Lent’ opgeleverd. Het is één van de mijlpalen van Ruimte voor de Rivier, met een enorme impact voor Nijmegen en omgeving. De stad is niet alleen veiliger geworden, maar is ook een prachtig recreatiegebied rijker op het nieuwe eiland Veur Lent.

De dijk is zo’n 350 meter landinwaarts gelegd. Er is een nevengeul gegraven, waardoor er een eiland achterblijft. En er is een nieuwe kade aan de noordoever van de Waal gelegd. Die is zo ontworpen, met een damwand erin, dat je altijd dicht bij het water kunt komen, ongeacht hoe hoog of laag de rivier staat.

Versterking
Voor de stad Nijmegen betekent de dijkverlegging meer dan alleen verbetering van de waterveiligheid. Wethouder Stedelijke Ontwikkeling Bert Velthuis: ‘Nijmegen heeft van meet af aan de nadruk gelegd op de dubbele doelstelling van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’: verbeteren van de waterveiligheid en versterken van de ruimtelijke kwaliteit.’

Op de noordoever van de Waal bouwt Nijmegen de nieuwe woonwijk De Waalsprong, met 12.000 nieuwe woningen. En aan de stadkant van de Waal wordt een oud industrieterrein omgevormd tot de nieuwe stadswijk Waalfront. Het stadseiland dat nu is ontstaan tussen Waal en Spiegelwaal, wordt een stadspark. Velthuis: ‘Dit wordt een uitgestrekt rivierpark met een mix van water en natuur, wonen en recreatie. Waar Nijmegen zich in voorbije decennia met de rug naar de rivier had gekeerd, benutten we nu veel nadrukkelijker de waarde en de kansen van de rivier. Nijmegen omarmt de Waal.’

Nijmegen Lent

Betrokken
De bewoners van Lent en Nijmegen zijn van begin af aan nauw betrokken bij het project. Zo mocht het publiek onder meer de naam verzinnen van de nevengeul en van de nieuwe brug. Voor de nevengeul won de prachtige naam Spiegelwaal, verzonnen door Jan van de Geer uit Lent. De nieuwe promenadebrug kreeg de naam De Lentloper, verzonnen door Edwin Hendriks, eveneens uit Lent.

Toch was het beslist niet alleen feest. Nog los van de overlast die de werkzaamheden met zich meebrachten: er zijn ook 50 huizen en bedrijven gesloopt of verplaatst om plaats te maken voor de geul, of voor de verlenging van de Waalbrug.

Ruimte voor de Rivier
Het programma Ruimte voor de Rivier is opgezet naar aanleiding van de bijna-rampen in het rivierengebied in 1993 en 1995. Het inzicht ontstond dat almaar de dijken verhogen op den duur niet de oplossing was voor waterveiligheid. Eeuwenlang hebben we geprobeerd het water in te dammen, maar in geval van extreem hoogwater heeft de rivier meer ruimte nodig.

Opzet is dus om het rivierengebied veiliger te maken door de rivier in geval van hoogwater meer ruimte te geven. Tegelijk worden de grootscheepse en vaak landschappelijk ingrijpende werkzaamheden aangegrepen om de leefomgeving te verbeteren.

Het programma Ruimte voor de Rivier omvatte ruim dertig projecten in het stroomgebied van de Rijn, IJssel, Lek en Waal, waarvan het overgrote deel dit jaar is opgeleverd.