1. Home
  2.   MIRT Overzicht 2016
  3.   MIRT-nieuws
  4. A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein verbreed

A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein verbreed

Nieuwsbericht | 11-02-2016

Minister Melanie Schultz van Haegen opende het traject donderdag 4 februari 2016 officieel. De verbreding heeft direct resultaat, blijkt uit cijfers van RWS. Sinds de openstelling half december vorig jaar zijn de dagelijkse files nagenoeg zijn verdwenen.

De filezwaarte nam er met 60 procent af. Het verkeer stroomt ook beter door doordat doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer van elkaar gescheiden zijn via een hoofd- en parallelrijbaan vanaf Vaanplein tot en met de Nieuwe Botlekbrug. De verbreding, begonnen in 2011, was nodig vanwege de verwachte toename van bedrijvigheid in de regio (mede door aanleg van de Tweede Maasvlakte) en de voorziene bevolkingsaanwas in de regio.

Werkzaamheden
In de afgelopen jaren zijn over 37 kilometer van de A15 extra rijstroken aangelegd; bij elkaar 85 kilometer. Ook is het dynamisch verkeersmanagementssysteem aangepast. Over de Oude Maas vervangt de Nieuwe Botlekbrug de oude brug, vooralsnog alleen nog voor wegverkeer. Deze nieuwe hefbrug is één van de grootste van Europa en verbetert de doorstroming voor de scheepvaart. Ze heeft twee openingen voor het scheepvaartverkeer; breder en hoger dan de huidige doorvaart. Op de nieuwe brug komt nog een spooraansluiting; die moet volgens de planning in september 2017 klaar zijn. De oude Botlekbrug kan dan onder de sloophamer, waarna ook de doorvaartopening voor het vaarwegverkeer beschikbaar komt.
Een ander onderdeel van het project zijn de aanpassingen in de Botlektunnel en de Thomassentunnel. Verder zijn er 12 nieuwe kunstwerken gebouwd en 36 bestaande zijn gerenoveerd. Van dit project is ook het onderhoud tot en met 2035 vastgelegd.

File toptien
Minister Schultz feliciteerde de partijen die hard aan het werk zijn geweest. Het traject is na de verbreding verdwenen uit de file top tien, en uit de economische schade top 20 over 2014.

De verbrede A15

De verbrede A15