1. Home
  2.   MIRT Overzicht 2016
  3.   MIRT Overzicht 2016
  4. Lijst van afkortingen

Lijst van afkortingen

In het MIRT Overzicht worden op meerdere plaatsen afkortingen gebruikt. De meest gebruikte afkortingen worden hieronder uitgeschreven.

AfkortingUitgeschreven
btwBelasting Toegevoegde Waarde
DBDesign & Build
DBFMDesign, Build, Finance and Maintain
DBMDesign, Build and Maintain
Ministerie BZKMinisterie van Binnenlandse Zaken
Ministerie EZMinisterie van Economische Zaken
Ministerie IenMMinisterie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie VenWhet voormalig ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie VROMhet voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
MIRTMeerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKBAMaatschappelijke kosten- en batenanalyse
NMCANationale markt- en capaciteitsanalyse
PPCPublic Private Comparator
PPSPubliek- Private samenwerking
ZOABZeer Open Asfalt Beton