1. Home
  2.   MIRT Overzicht 2016
  3.   MIRT Overzicht 2016
  4. Leeswijzer

Leeswijzer

De webversie en de app van het MIRT Overzicht 2016 vallen uiteen in drie delen:

  1. MIRT Overzicht 2016
  2. MIRT Gebieden
  3. Financiën

In het MIRT Overzicht-deel worden het MIRT en het MIRT Overzicht beschreven, staan de MIRT gerelateerde nieuwsberichten en krijgen de gerealiseerde projecten van de afgelopen vijf jaar een plek.

In het deel MIRT Gebieden staan de verschillende MIRT Gebieden centraal. Het gaat niet alleen om de projecten en programma’s die in die gebieden spelen, maar ook nadrukkelijk om de (gezamenlijke) visie die overheden en andere partijen op het MIRT Gebied hebben. De project- en programmabladen staan op alfabetische volgorde en verwijzen – waar mogelijk- naar het begrotingsartikel uit de begroting van IenM. In het laatste deel is een financiële toelichting opgenomen inclusief weblinks naar de artikels van de Begroting (Infrastructuurfonds en Deltafonds) en staat de Voortgangsrapportage over Tracéwetplichtige projecten (VGR).