1. Home
  2. MIRT Overzicht 2016

MIRT Overzicht 2016

Het MIRT Overzicht (voorheen MIRT Projectenboek) wordt jaarlijks als bijstuk bij de begroting van het Infrastructuur- en Deltafonds met Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Infrastructuurfonds en het Deltafonds zijn onderdeel van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het overzicht werd eerder zowel als boek als digitaal (app en website) aangeboden, maar met ingang van 2014 alleen nog digitaal. Dit heeft ook geleid tot de naamswijziging.

Met het MIRT Overzicht wordt inzicht gegeven in de achtergrond, de stand van zaken en de planning van de fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die opgenomen zijn in de begroting van IenM (Infrastructurfonds en Deltafonds). Daarnaast wordt inzicht gegeven in de visie van de overheden op de verschillende MIRT-regio’s en de ambities en prioritaire opgaven per MIRT-regio. Hierdoor is dit overzicht bruikbaar als naslagwerk voor de voortgang en stand van zaken van de projecten en programma’s. Daarnaast geeft het Overzicht ook inzicht in water qua brede opgaven speelt in elke MIRT-regio. In het MIRT Overzicht zijn investeringsprojecten en -programma’s opgenomen waar sprake is van een fysiek ruimtelijke ingreep en waar het Rijk direct financieel bij betrokken is. Dit kan (gedeeltelijke) financiering en aanleg betreffen, maar ook een subsidiëring van projecten of programma’s van decentrale overheden.