1. Home
  2.   MIRT Overzicht 2016
  3.   Het MIRT en...
  4.   Vervanging en Renovatie
  5. Het MIRT en Vervanging en Renovatie

Het MIRT en Vervanging en Renovatie

Binnen het MIRT is in toenemende mate sprake van vervanging en grootschalige renovatie van bestaande infrastructuur. Deze vervanging en renovatie opgaven bieden kansen om andere ruimtelijke opgaven te realiseren. Dit kan door de vervanging en renovatie opgaven breed aan te vliegen en samen met de omgeving vroeg in het project te verkennen of er meekoppelkansen zijn. Dit kan tot meerwaarde leiden. De renovatie of vervanging van een brug zou bijvoorbeeld de mogelijkheid kunnen bieden om de brug te verhogen, en daarmee de vaarweg te verruimen. Ook kan een vervanging of renovatieproject gekoppeld worden aan een gebiedsontwikkelingsproject van de regio. Zo kan mogelijk werk met werk gemaakt worden.

Deze aanpak wordt nu verder uitgewerkt, zodat hij bij de aankomende vervanging- en renovatieopgaven kan worden toegepast.