1. Home
  2.   MIRT Overzicht 2016
  3.   Het MIRT en...
  4.   Regelgeving
  5. Het MIRT en regelgeving

Het MIRT en regelgeving

Om de MIRT-projecten uit te voeren zijn alle partijen gebonden aan vigerende wet- en regelgeving. Er zijn echter gevallen mogelijk waarbij, door flexibeler met die wetten en regels om te gaan, projecten beter en sneller uitvoerbaar zijn. Hieronder worden twee wetten genoemd die van toepassing kunnen zijn in het MIRT.

Stelselherziening omgevingsrecht (wetsvoorstel Omgevingswet)
Op 1 juli 2015 is het wetsvoorstel Omgevingswet door de Tweede Kamer aangenomen. Het aangepaste wetsvoorstel is vervolgens aangeboden aan de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van de stelselherziening van het omgevingsrecht, met als doel de wet- en regelgeving gericht op de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en te bundelen. Andere onderdelen van de stelselherziening zijn onder andere het uitwerken van de uitvoeringsregelgeving van het wetsvoorstel en de voorbereiding van de implementatie en projecten in het kader van Nu al Eenvoudig Beter.

Meer informatie

Crisis- en Herstelwet
De Crisis- en herstelwet (Chw) biedt overheden en marktpartijen eenvoudige en snelle procedures voor ruimtelijke besluiten en geeft (juridische) ruimte voor het vinden van creatieve oplossingen in het ruimtelijke domein. De Chw is op 31 maart 2010 in werking getreden als tijdelijke wetgeving in reactie op de financiële en economische crisis. Sinds 25 april 2013 is de Chw voor onbepaalde tijd verlengd, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet waar de Chw zal uiteindelijk in zal opgaan. De minister van Infrastructuur en Milieu coördineert de uitvoering van de Chw. Onder het Besluit uitvoering Chw aangewezen projecten kunnen onder andere, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, experimenteren met onderdelen van deze wet. 

Meer informatie