1. Home
  2.   MIRT Overzicht 2016
  3.   Het MIRT en...
  4.   Duurzaamheid
  5. Het MIRT en duurzaamheid

Het MIRT en duurzaamheid

Binnen het MIRT wordt duurzaamheid vertaald in drie hoofdlijnen: people, planet, profit. De verduurzaming van het MIRT is erop gericht duurzaamheid vanaf het begin mee te nemen in elk MIRT project. Hiervoor is een procesaanpak ontwikkeld die bestaat uit de volgende stappen:

  1. Duurzaamheid wordt vanaf het begin meegenomen bij de start van elke MIRT fase (a), daarbij wordt breed gekeken naar opgaven en oplossingen en (b) actief samengewerkt met de gebiedspartners in het gebied en gebruik.
  2. Het probleem of de opgave staat centraal in plaats van de oplossing en gebruik hierbij als instrument de Omgevingswijzer.
  3. Houd ruimte om in te spelen op kansen en ontwikkelingen én rekening te houden met voortschrijdend inzicht.
  4. Veranker duurzaamheid in de verschillende fasen van de opdracht/MIRT proces.

Deze aanpak wordt nu in een aantal pilots toegepast. Op basis hiervan wordt gekeken wat er nodig is om duurzaamheid nog beter in lopende en nieuw op te starten MIRT projecten te verankeren. Het uitwisselen van kennis en ervaring speelt een belangrijke rol daarbij.