1. Home
  2.   MIRT Overzicht 2016
  3. Het MIRT en...

Het MIRT en...

In de MIRT Projectenboeken lag oorspronkelijk de focus op specifieke infrastructuur- en waterprojecten. Inmiddels is het MIRT breder geworden door de toevoeging van de R, de MIRT Gebiedsagenda’s, de brede MIRT Onderzoeken en de strategische gesprekken tijdens de bestuurlijke overleggen MIRT (BO’s MIRT). Daarnaast spelen er meerdere beleidstrajecten en projecten die hun directe invloed hebben op het MIRT en omgekeerd. Door deze ontwikkelingen is het MIRT projectenboek doorontwikkeld naar het ”het MIRT Overzicht”. De focus ligt hierdoor –naast de projecten- meer op zaken die in directe relatie met het MIRT staan. In dit hoofdstuk gaan we in op de Vernieuwing van het MIRT en de trajecten die hiermee samenhangen. Daarom heet dit hoofdstuk “Het MIRT en…”.