1. Home
 2.   Financiën
 3.   Tracéwetprojecten (VGR)
 4. Tabellen VGR

VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPROJECTEN (PEILDATUM 30 JUNI 2015)

Tabellen VGR

Vorige pagina

Toelichting gebruikte afkortingen:

 • AV: Aanvangsbeslissing
 • SN: Startnotitie
 • RL: Richtlijnen
 • TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage
 • SP: Standpunt
 • (O)TB: (Ontwerp) Tracébesluit
 • SB: Startbeslissing 
 • VK: Voorkeursbeslissing
 • (O)RSV: (Ontwerp) Rijkstructuurvisie Deze elementen zijn opgenomen in de Tracéwet bij de wijziging per 1 januari 2012.
 • R: Realisatie
 • Asw: autosnelweg
 • Aw: autoweg

Verkenningen

ProjectnaamStartbeslissingGeplande mijlpalenProcedure
A58 Sint Annabosch-GalderQ4 2010OTB 2017Dit project volgt de korte procedure
A58 Tilburg-EindhovenQ2 2013OTB 2017Dit project volgt de korte procedure
Corridor Amsterdam-HoornQ1 2015ORSV 2017

Planuitwerkingen

In onderstaande is per landsdeel per project in kolommen aangegeven:

 • de naam van het project,
 • de laatst bereikte mijlpaal,
 • mijlpalen volgens de planning van de Voortgangsrapportage over de tracéwetplichtige projecten 2de helft 2014,
 • mijlpalen volgens de nieuwe planning,
 • toelichting op bijstelling van de planning
 • maatregel en rijstrooklengte in km.

Nationaal

ProjectnaamLaatst bereikte mijlpaalMijlpalen volgens Voortgangsrapportage 2de helft 2014ToelichtingMaatregel, Aantal KM
Spoorwegen 
Reactivering IJzeren Rijn (Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied)TN/MER Q2 2001In afwachting van overeenstemming met België en DuitslandReactivering bestaande verbinding en deels nieuw spoor op Nederlands grondgebied

Noordwest-Nederland (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht)

ProjectnaamLaatst bereikte mijlpaalMijlpalen volgens VGR 2e helft 2014Mijlpalen volgens nieuwe planningToelichtingMaatregel, Aantal km
Hoofd- en spoorwegen 
Amsterdam ZuidasOTB Q1 2015OTB Q4 2015, TB 2016, R 2013-2028TB Q2 2016, R 2013-2028OTB is vervroegd vastgesteld in Q1 2015.Weg: verbreding Asw van 3+spits/weefstrook naar 2x (4+1+weefstrook) 5 km, waarvan 1100 m tunnel. Spoor: Verbreding perrons met 3 m
Hoofdwegen 
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A9 Amstelveen)OTB Q4 2016, TB 2018, R 2021-2024/26OTB Q4 2016, TB 2018, R 2021-2024/26Betreft een wijziging op het tracébesluit uit 2010.Verdiepte ligging tracé bij Amstelveen. 24 km
Hoofdwegen 
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en AmstelOTB Q1 2015OTB Q4 2015, TB 2016 R 2017-2028TB Q2 2016, R 2017-2028OTB is vervroegd vastgesteld in Q1 2015.Aanpassing knooppunten in samenhang met Amsterdam Zuidas 2 km per knooppunt
A27/A1 Utrecht Noord -Knooppunt Eemnesaansluiting Bunschoten- SpakenburgTB Q3 2014R 2016-2018/20R 2017-2018/20De aanbesteding is later voorzien door de voorbereiding van het DBFM-contract; de benodigde specifieke kennis was beperkt beschikbaar voor dit project. Dit heeft geen effect op de openstelling.A1: asw 2x2 wordt asw 2x4 A27: asw 2x2 wordt asw 2x3. 26 km
A27/A12 Ring UtrechtRL Q2 2009OTB/MER Q2 2016, TB 2017, R 2018-2024/26OTB/MER Q2 2016, TB 2017, R 2018-2024/26Asw 4-6 wordt asw 7-7 en asw 2-3-3-2 wordt asw 3-3-3-3. 63 km
A28/A1 Knooppunt HoevelakenRL Q2 2009OTB/MER Q3 2017, TB 2018, R 2019-2022/24OTB/MER Q3 2017, TB 2018, R 2019-2022/24Asw 2x2/deels met spitsen plusstrook wordt asw 2x4/deels 2x3. 116 km
Spoorwegen 
Doorstroomstation Utrecht (DSSU)TB Q2 2015TB Q2 2015, R 2016R 2016Aanpassing emplacement Utrecht Centraal over 5 km.
Utrecht Centraal- Leidsche RijnTB Q2 2015OTB Q1 2015, TB 2015,  R 2015-2018R 2015-2018Sluitstuk van spooruitbreidingen Vleugel. Randstadspoor: Uitbreiding van 2 naar 4 sporen tussen Utrecht Centraal en Utrecht Leidsche Rijn, met nieuwe spoorbrug over het Amsterdam Rijnkanaal. 2 km

Zuidwest-Nederland (Zuid-Holland en Zeeland)

ProjectnaamLaatst bereikte mijlpaalMijlpalen volgens VGR 2e helft 2014Mijlpalen volgens nieuwe planningToelichtingMaatregel, Aantal km
Hoofdwegen 
A4 Vlietland-N14TB Q4 2014R 2018-2020/22R 2018-2020/22Asw van 2x3 naar 2x4. 13 km
A4 Verbreding Zoeterwoude dorp –VlietlandTB Q4 2014R 2018-2020/22Aanleg knooppunt Vlietland en tussen aansluiting Zoeterwoude dorp en knooppunt Vlietland: hoofdrijbaan van 2x3 naar 2x2 en 2x2 parallelle rijbanen. 7 km
A44 verbreding Leiden- West-MaaldriftTB Q4 2014R 2018-2020/22OTB Q4 2016, TB 2018 R 2021-2024/26Asw van 2x3 naar 2x4 tussen aansluiting Leiden -West en nieuw knooppunt nabij Maaldrift. 7 km
A13/A16 RotterdamOTB Q2 2015OTB Q2 2015, TB 2016, R 2017-2021/23Aanleg asw 2x2. 44 km
A24 BlankenburgverbindingVK Q4 2013OTB Q3 2015, TB 2016, R 2017-2022/24OTB Q3 2015, TB 2016, R 2017-2022/24Nieuwe asw met 6 rijstroken en uitbreiding asw A20 met 1 rijstrook. 30 km
Spoorwegen 
4-sporigheid Rijswijk- Delft-ZuidOTB/MER Q4 2014TB Q3 2015, R 2017-2022TB Q3 2015, R 2017-2022Uitbreiding van 2 naar 4 sporen (inclusief seinoptimalisatie bij Delft- Zuid). 6 km
Vaarwegen 
Nieuwe Sluis TerneuzenOTB Q2 2015OTB Q2 2015, TB 2015 R 2016-2020TB Q1 2016, R 2017-2021De planning van dit complexe project, waarvoor bilaterale afstemming vereist is, is herzien na ondertekening van het OTB.Bouw nieuwe grote sluis

Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg)

ProjectnaamLaatst bereikte mijlpaalMijlpalen volgens VGR 2e helft 2014Mijlpalen volgens nieuwe planningToelichtingMaatregel, Aantal km
Hoofdwegen 
A27 Houten-HooipolderRL Q3 2008OTB/MER Q3 2016, TB 2017, R 2019-2023/25OTB/MER Q3 2016, TB 2017, R 2019-2023/25Ri. Hooipolder (Zuid): Asw van 2 en 3 rijstroken naar 2+ spits en 4 rijstroken Ri. Houten (Noord): Asw van 2 rijstroken naar 2+ spits en 3 rijstroken. 75 km
A59 Brug over het Drongelens kanaalTB Q4 2014R 2015-2017/19R 2015-2017/19Vervanging brug. 1 km
A2 ’t Vonderen- KerensheideSB Q2 2013OTB Q4 2016, TB 2017, R 2022-2025/27OTB Q4 2016, TB 2017, R 2022-2025/27Verbreding asw van 2x2 met spitsstrook naar 2x3 met vluchtstrook Traject: 20 km
Spoorwegen 
Meteren - BoxtelVK Q2 2010 (PHS)OTB 2016-2017, TB 2017-2018, R 2018-2019 (planning is afhankelijk van keuze uitvoeringsvariant)Op de VK is nader bestuurlijk overleg gevolgd dat in Q2 2014 resulteerde in de keuzes van de voorkeursvarianten. Hierover zijn Bestuursovereenkomsten afgesloten in Q2 2015.Diverse maatregelen tussen Meteren en Boxtel, waaronder aanleg nieuwe spoorboog tussen de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch (Meterenboog), verdiepte ligging van het spoor in Vught, extra spoor Den Bosch-Vught en bijkomende maatregelen aan geluid, trillingen en overwegen (te Boxtel, Haaren en Vught)

Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel)

ProjectnaamLaatst bereikte mijlpaalMijlpalen volgens VGR 2e helft 2014Mijlpalen volgens nieuwe planningToelichtingMaatregel Aantal km
Hoofdwegen 
A1 Apeldoorn Zuid- BeekbergenTB Q1 2015TB Q1 2015, R 2016-2016/18R 2016-2016/18Asw 2x2 wordt asw 2x2 + weefvak. 3 km
A1 Apeldoorn-AzeloBestuurlijke overeenstemming Q4 2013OTB Q3 2016, TB 2017, R (fase 1) 2017-2019/21, R (fase 2) 2024-2026/28OTB Q3 2016, TB 2017, R (fase 1) 2017-2019/21, R (fase 2) 2024-2026/28Apeldoorn-Deventer- Oost: asw van 2x3 naar 2x4 Deventer-Oost-Azelo: asw van 2x2 naar 2x3. 107 km
A12/A15 Ressen- Oudbroeken (ViA15)SP Q1 2012OTB Q2 2015, TB 2016, R 2016-2019/21OTB Q4 2015, TB 2016, R 2016-2019/21Zie verslag schriftelijk overleg van 21 mei 2015 (TK 2014 -2015, 34 000 A, nr. 62). In het najaar 2015 zal na overleg met de regio en bij OTB de planning voor realisatie worden herijkt.Nieuwe A15 asw 2x2 rijstroken (12 km) én verbreding bestaande A15 asw van 2x1 naar 2x2 rijstroken (7 km) én verbreding bestaande A12 asw van 2x2 naar 2x3 rijstroken (12 km). 31 km
N35 Zwolle-WijthmenTB Q2 2015TB Q3 2015, R 2016-2016/18R2017-2017/18Grondverwerving (onteigening) en voorbereiding aanbesteding kosten meer tijd dan eerder voorzien. De start van realisatie is nu in 2017 voorzien. TB is vervroegd vastgesteld in Q2 2015.Aw 1x2 wordt aw 2x2. 9 km
N35 Nijverdal-WierdenSB Q1 2011OTB 2017OTB Q4 2017De planning wordt nader uitgewerkt.Aw 2x1 wordt aw 2x2. 15 km
Spoorwegen 
Spoorverdubbeling Zwolle-HerfteSB Q3 2014OTB Q4 2015, TB 2016, R 2016-2021OTB Q1 2016, TB 2016, R 2016-2021Door het laten uitvoeren van een extra review op het OTB is de planning aangepast.Uitbreiden van het spoor tussen Zwolle en de aansluiting bij Herfte van 2 naar 4 sporen, inclusief aanleg van een vrije kruising voor deze sporen. 5 km
PHS Geldermalsen en vrijleggen Merwede- LingelijnVK Q2 2010 (PHS)OTB Q2 2016, TB 2017, R 2019-2021Beide projecten gecombineerd in één Tracéwetprocedure.Diverse maatregelen binnen de gemeente Geldermalsen, waaronder: opheffen overwegen, aanpak van transfer op station Geldermalsen en maatregelen tegen trillinghinder

Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen)

ProjectnaamLaatst bereikte mijlpaalMijlpalen volgens VGR 2e helft 2014Mijlpalen volgens nieuwe planningToelichtingMaatregel, Aantal km
Hoofdwegen 
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2TB Q3 2014R 2015-2019/21R 2016-2019/21De aanbesteding is in 2015 gestart, schop in de grond wordt in 2016 verwacht.Asw 2x2 wordt 2x3. 18KM
Spoorwegen 
Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL)AV Q4 2011OTB Q3 2015, TB 2016 R 2016-2017OTB Q3 2016, TB 2017 R 2017-2019De planning is aangepast om een zorgvuldig ontwerp van de benodigde kunstwerken mogelijk te maken. Daarnaast verdient de oplossing om de overweg Slachtedijk bij Hurdegaryp te behouden voor fietsers en voetgangersextra aandacht.Spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk Bij station Zuidhorn komt een keerspoor. 8KM
Vaarwegen 
Verruiming vaarweg Eemshaven NoordzeeTB Q3 2014R 2015-2017R 2016-2017Verruiming vaargeul Eemshaven voor Panamaxschepen