1. Home
  2.   Financiën
  3.   Financiële uitwerking
  4. Inzet van de middelen

Inzet van de middelen

Vorige pagina

De beschikbare middelen worden ingezet voor rijksprojecten (aanleg, beheer en onderhoud), rijksprogramma’s (bestaande uit diverse projecten met dezelfde doelstelling) en voor het verstrekken van (project)subsidies aan decentrale overheden en/of marktpartijen. Om een indruk te geven van de beschikbare rijksmiddelen is in onderstaande tabel een overzicht opgenomen van de relevante begrotingsreeksen van IenM, EZ en BZK. De cijfers zijn gebaseerd op de begroting van 2016.

ArtikelOmschrijving201520162017201820192020
IenM (XII) 
13.03Projecten BIRK2.3044.3181.3826.80000
13.03Nota Ruimte006.200000
13.04Meerjarenprogramma Bodem15.97220.22528.79940.21631.81731.842
20.01Uitvoering Geluidsanering21.09121.28522.63527.90926.30526.305
25.01Bijdrage BDU1.879.591852.688853.519854.998854.944853.553
IenM (A) 
12.01Verkeersmanagement HWN14.5109.6913.6313.6313.6323.631
12.02Beheer, onderhoud en vervanging HWN592.880678.756562.327506.795520.306499.928
12.03Aanleg HWN518.570443.676617.169944.9461.532.1981.845.424
12.04Geïntegreerde contractvormen/PPS HWN669.479371.932644.111519.647325.945343.201
12.06Netwerkgebonden kosten HWN440.215567.712531.703511.708507.124505.976
12.07Investeringsruimte HWN0-60.647-60.162-49.218-52.232-50.307
13.02Beheer, onderhoud en vervanging Spoor1.228.2051.291.4361.165.6801.142.0261.186.5311.163.964
13.03Aanleg Spoor793.832963.385814.795724.012595.351360.942
13.04Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoor168.123157.384155.887156.395159.583166.793
13.07Rente en aflossing Spoor48.90717.02016.59716.59716.59716.597
13.08Investeringsruimte Spoor22.27618.03776.230101.91677.96677.311
14.01Grote regionale projecten127.145133.159197.040169.30195.156125.408
14.02Regionale Mobiliteitsfondsen000009.111
14.03RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid12.837145.555168.971158.34871.73550.898
15.01Verkeersmanagement HVWN7.5458.4128.4128.4128.4128.412
15.02Beheer, onderhoud en vervanging HVWN411.846411.347356.103328.006274.708283.144
15.03Aanleg HVWN248.292141.226188.940234.166166.912133.617
15.04Geïntegreerde contractvormen/PPS HVWN4.2336.1843.6197.8442.2622.229
15.06Netwerkgebonden kosten HVWN250.079301.578289.741283.916280.932280.488
15.07Investeringsruimte HVWN0-14.336-10.008-8.285-11.443-7.799
17.01Westerscheldetunnel000000
17.02Betuweroute3.6394.5552.0832.0832.0830
17.03Hogesnelheidslijn-Zuid20.90520.18325.70023.00000
17.06Project Mainportontwikkeling Rotterdam5.7484.6044.6204.2162.669486
17.07ERTMS35.62841.33844.66957.588112.588196.588
17.08ZuidasDok87.26928.28388.327114.027163.562190.741
18.01Saldo van de afgesloten rekeningen000000
18.02Beter Benutten434128.431127.621000
18.03Intermodaal vervoer3.8543.0450000
18.04Gebiedsgerichte aanpak (UPR)1.90900000
18.05Railinfrabeheer000000
18.06Externe veiligheid5.2442.0051.9961.000865763
18.07Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise000000
18.08Netwerkoverstijgende kosten223.07400000
18.11Investeringsruimte000000
18.12Nader toe te wijzen BenO en vervanging000000
18.13Tol gefinancierde uitgaven000018.25118.251
18.14Minregel: rentevrijval000000
18.15Ramingsbijstelling en kasschuif0-40.00040.000000
IenM (J) 
1.01Grote projecten waterveiligheid582.719567.349385.415308.537250.317275.940
1.02Overige aanlegproj. Waterveiligheid149.92284.808206.164321.752383.314248.140
1.03Studiekosten waterveiligheid7.6618.9557.205400400350
2.01Aanleg waterkwantiteit000000
2.02Overige invest. Zoetwatervoorziening13.70447.29343.99424.74930.38530.833
2.03Studiekosten Zoetwatervoorziening2.3152.3102.2351.5851.5851.585
3.01Watermanagement7.7646.9916.9896.9896.9896.989
3.02Beheer en Onderhoud157.748199.345134.096141.234134.49690.923
4.01Experimenteerprojecten000000
5.01Apparaat181.119214.647206.160209.156206.834204.994
5.02Overige uitgaven68.62473.27967.56567.54767.19267.199
5.03Investeringsruimte0-17.8630000
7.01Investeringen waterkwaliteit39.98022.21725.73837.18253.48980.050
7.02Overige Invest.waterkwaliteit7.9732.1303.27676776720.889
EZ (XIII) 
18NURG/Maaswerken8.0153.8152.8352.8404.5054.505
18Mainport Rotterdam7.2697.4107.5607.7017.8598.016
18Uitfinanciering Sterke Regio's en Nota Ruimte8.90010.6643.9141.61100
18Westerschelde07.0286.117000
TOTAAL9.110.3497.922.8458.087.6008.024.0508.122.8918.177.910