MIRT Overzicht - Homepage

Voorwoord MIRT 2016

MIRT Overzicht 2016

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Het is de taak van bestuurders om daar steeds op in te blijven spelen. Zeker bij de fysieke ontwikkeling van ons land: bij de vraag naar bereikbaarheid en waterveiligheid – of naar een mooie, leefbare omgeving om in te wonen en te werken. Hoe we dat mogelijk maken, staat in het MIRT. Het is een overzicht van gezamenlijke ambities van samenwerkende overheden. Het zijn projecten, uitgevoerd met betrokken burgers, bedrijven en andere partijen.

Ook dit jaar is Nederland weer een klein beetje mee veranderd met de tijd: bijvoorbeeld met de oplevering van het nieuwe Centraal Station in Arnhem, met een nieuw gedeelte van de A4 in West-Brabant en met het nieuwe Máximakanaal bij Den Bosch.

Veel andere verkenningen, studies en projecten zijn in volle gang. Ze staan allemaal in dit Overzicht. Daarnaast krijgen ook de MIRT Onderzoeken een prominente plek. In deze onderzoeken kijken we op een nieuwe manier naar bestaande en toekomstige vraagstukken. Naar combinaties van mobiliteit, economie, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling, duurzaamheid en technologie. Met deze onderzoeken zoeken we de juiste combinatie van oplossingen. We zoeken actief naar de stem van alle betrokken partijen: omwonenden, gebruikers, andere overheden en het bedrijfsleven. Dat is de beste manier om samen in te spelen op een veranderende wereld. Namens het Kabinet roep ik alle partners in het MIRT op om deze manier van werken de normaalste zaak van de wereld te maken.

Mede namens de minister van Economische Zaken, de minister voor Wonen en Rijksdienst, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken,


De minister van Infrastructuur en Milieu

Melanie Schultz van Haegen

Brug N279

MIRT Overzicht 2016

Download hier het complete MIRT Overzicht 2016

Download de MIRT App

  • https://itunes.apple.com/nl/app/mirt-overzicht-2016/id1030706266?mt=8
  • https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.balticode.mirtoverzicht2016